سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

آموزشگاه سرزمین باران

سرآغاز

در یک تابستان گرم و داغ همه از هم دور بودیم،
در یک تابستان گرم و داغ همه از هم فاصله داشتیم،
هوا همچنان گرم بود و گرم بود و گرم بود....
و ما همه تشنه بودیم، تشنه یک جرعه، یک قطره.
در این گرما به دنبال پناهگاهی می گشتیم، تا زمینی سبز بیابیم و آرزوهای دلمان را بکاریم
تا سبزتر شوند، تا برویند، بدنبال بذری تازه، خوب، سالم...
تا بروید عشق، عشقی ناب، بکر، تازه...
با هم شدیم، ما دیگر همه با هم بودیم، همگی مان، در یک زمین، با همه آدم های دیگر،
هر کسی دعای باران می کرد، هر کسی کاری می کرد، می ساخت، می کاشت، اما...
همه تشنه بودیم و ....منتظر
منتظر بودیم، منتظر باران، باران رحتمی که قرار بود ببارد.
هوا گاه تیره می شد، گاه آبی و آرام. تا اینکه قطره قطره باران آمد، باران آمد، تا برویاند، تا سیراب شویم
باران آمد و آنقدر بارید، تا هنرها جوانه زدند، شقایق ها از خواب بیدار شدند، یاس های سفید
خندیدند، با جوانه هایمان، جوانه زدیم، دیگر همه کودک بودیم،
شکفتیم، همه سوار بر ابر بودیم، همه سیال بودیم...
ما همه اهل باران شدیم، اهل سرزمین باران، سرزمینی که می بارید و می بارید
و می بارید و چراغی که می سوخت و خاموش نمی شد و عشقی که جاری بود و نوری که
در دلهامان همچنان می سوزد و خاموش نمی شود...
تا دل های عاشقمان را روانه یک تحول زیبا کند، یک کمال بلند و آشنا.
آری ما...
در این سرزمین همه اهل عشق شدیم، یکی شدیم و هم آواز، با هم شدیم، همه یک حنجره شدیم، فریاد زدیم
زنده باد باران، زنده باد دوستی
زنده باد همدلی، زنده باد عشق...
ما اهالی همین سرزمین، سرزمینی که خوش می رویاند،
سرزمین باران...
(مژگان توکلی نیا، تابستان 1380)

معرفی

آموزشگاه هنرهای تجسمی سرزمین باران در سال 1381با دریافت مجوز رسمی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تاسیس و در سال 1386 نائل به دریافت مجوز درجه یک گردید.
این آموزشگاه با هدف ارتقای سطح فرهنگ عمومی، همچنین تعلیم و تربیت هنرمندان جوان فعالیت خود را در زمینه آموزش رشته های مختلف هنرهای تجسمی آغاز کرد. در تمام طول دوره های آموزشی سعی بر آن است که در تمامی زمینه ها اعم از آموزش، پرورش و هنر و خلاقیت تاثیرگذار و مثمرثمر باشد.
اصل وجودی و بنیادی ما، چشم اندازی به سوی فردایی روشن، بالنده و پایبندی به اصالت، عدالت،حفظ اعتبار و تمامیت است.
اکنون که این فرصت برای ما فراهم گردیده، خداوند را شاکریم و از درگاه پرمهرش توان انجام وظیفه و خدمت و وفای به عهد خود را خواهانیم.

نگرش ما به آموزش

بر این باوریم که هنر و آموزش هنر فرصتی است برای کشف خود و جهان، و خلق رابطه ای جدید با خود و جهان و ابراز و بیان آن به جهان.
در راستای این نگرش، مسئولین آموزشگاه با بهره مندی از همکاری، همیاری و همفکری مدرسین مجرب هنر و اعضا هیئت علمی دانشگاه های معتبر کشور برآنند تا تغییر و تحولی شایسته در امر آموزش هنر و نگرش های آموزشی ایجاد کنند. از این رو نگاه پژوهش محور و آموزش مبتنی بر آخرین یافته های علمی و هنری روز، سرلوحه فعالیت های آموزشگاه می باشد.
درنتیجه برنامه های آموزشی این مجموعه با توجه به شرایط زمانی و متناسب با نیازسنجی مخاطبان و جامعه طراحی، تدوین و اجرا می گردد. این آموزش کارآمد با نگاه کارآفرینی، باعث می شود تا هنرآموختگان قابلیت کار و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی خود را گسترش دهند.

ارزش ها و باورهای ما

فضای یگانگی، مبتنی بر اخلاقیات، بستری مناسب برای رشد و بالندگی است. از این رو
متعهدیم به دستیابی به آگاهی در سطح مطلوب و منحصربه فرد
متعهدیم به طلایه داری پرچم کرامت انسانی
متعهدیم به تمامیت طلبی تا اوج بهره وری
و این ما هستیم ؛ اهالی سرزمین باران.

نقاشی و خلاقیت کودک و نوجوان

مباحث نظری ارشد

تربیت مربی هنر کودک

کارگاه های هنری آزاد